Giriş yap

Gizlilik Politikası

Son güncelleme: 29 Mayıs 2018

Bu İnternet hizmetinden sorumlu kişi myiyo.com’un sahibi, yani genel müdür Herbert Höckel (info@mo-web.net) tarafından temsil edilen mo’web GmbH, Mertensgasse 12, 40213, Düsseldorf, BRD’dir. İşletmeci, yani mo’web GmbH şirketi, bundan böyle “myiyo” olarak anılacaktır.

Veri koruma görevlisi: datenschutzbeauftragter@mo-web.net

myiyo’ya gönüllü olarak kaydolduğunuz takdirde, kişisel verilerinizin myiyo tarafından aşağıda açıklanan çerçevede işlenmesine izin vermiş sayılırsınız. Belirli verilerinizin işlenmesi kullanım sözleşmesinin koşullarının veya yasal bir hükmün yerine getirilmesi açısından gerekli değilse, bu verileri yalnızca izniniz olması durumunda işleriz. Verilerinizin işlenmesine dair verdiğiniz izni, ayarlar bölümünden hesabınızı silerek veya bu yöndeki talebinizi contact.tr@myiyo.com adresine ileterek istediğiniz zaman geri alabilirsiniz.
Kötü niyetli kullanımı önleme ve verilerin analizi yoluyla hizmetlerimizi iyileştirme yönündeki haklı çıkarlarımızı [AB Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün (GDPR) 6. maddesinin 1. paragrafının (f) bendi] koruyabilmek amacıyla, bu web sitesini ziyaret eden herkesin -üye olup olmadıklarına bakılmaksızın- IP adreslerini ve tarayıcı bilgilerini işleriz.

Myiyo, AB Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) gereğince kullanıcılarının kişisel verileriyle ilgili haklarına saygı duyar ve bu hakları korur.

Profesyonel ilkeler: myiyo, ESOMAR kılavuzunda şirket olarak belirtilen mo’web GmbH’nin bir hizmetidir. mo’web’in yönetici ortağı Sayın Herbert Höckel ESOMAR’ın üyesidir. ESOMAR, pazar araştırmalarına yönelik meslek ahlakı ilkelerinin (ICC/ESOMAR International Code of Marketing and Social Research Practice) yayımcısıdır. Bunun haricinde mo’web Almanya Pazar Araştırmacıları ve Sosyal Araştırmacılar Birliği’nin (BVM, Bundesverband Deutscher Markt- und Sozialforscher e.V.) ve Almanya İnternet Araştırması Topluluğu’nun (DGOF - Deutsche Gesellschaft für Online-Forschung e.V.) bir üyesidir ve pazar araştırmaları ve sosyal araştırmalarda adreslerin kullanımıyla ilgili katı kurallara tabidir.

Bu İnternet hizmetinin ve hizmetle bağlantılı veri işlemenin amacı:

myiyo, pazar ve kamuoyu anketlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla kişisel verileri toplar ve işler. Anketlerimize gönüllü olarak katılmak isteyen kullanıcılar, myiyo.com adresini ziyaret ederek sisteme kayıt olabilirler. Daha sonra bu kişiler, e-posta veya İnternet sitesi yoluyla anketlere davet edilirler. Kullanıcılar, anketlere katılmak suretiyle, daha sonra para olarak tahsil edebilecekleri puanlar toplarlar.
Kullanıcılarımıza katma değer sunmak için myiyo, kullanıcıların isteğe bağlı olarak kullanabildiği ve diğer kullanıcılarla aralarında paylaşım yapabilmelerini sağlayan bir dizi sosyal ağ fonksiyonuna sahiptir.

İşlenen kişisel veriler:

Her myiyo kullanıcısı kayıt sırasında adını ve soyadını, e-posta adresini, parolasını, cinsiyetini, ülkesini ve mesleğini girmek zorundadır. Bu zorunlu bilgilerin yanında, her kullanıcı profil formunda isteğe bağlı ek bilgiler de sağlayabilir (örn. açık adresini belirtebilir ve eğitim, meslek, hane, seyahat, ürün ve hizmet tüketimi, İnternet, bilgisayar, akıllı telefon, ulaşım, sağlık konularıyla ilgili formdaki çeşitli soruları cevaplayabilir). Sağlanan ek bilgiler, anketlerde hangi kullanıcıların davet için dikkate alınacağının sınırlarını daha iyi belirlemede kullanılır. Kullanıcılarımızın kişisel verilerini sadece yukarıda tanımlanan amaçlar için kullanmaktayız.

Düzenli anketler kapsamında kullanıcılardan başka veriler de toplanmaktadır. Münferit anketlere katılım ve anketlerde bilgilerin girilmesi isteğe bağlıdır. Katılımcılarımızın kimliklerini müşterilerimizden gizli tutmaktayız.

Kullanıcılarımızın IP adreslerini, güvenlik amacıyla ve bir kullanıcının birden fazla hesap ile çok sayıda ankete katılmasını önlemek için işlemekteyiz.

Kullanıcılar, isteye bağlı olarak sunulan sosyal ağ fonksiyonlarımız sayesinde web sitesinde kendi yazılarını ve fotoğraflarını yayınlayabilirler. Hangi kişi gruplarının içeriklerinizi veya kişisel verilerinizi görebileceğini, özel alan ayarları sayesinde tayin edebilirsiniz.

İletişim formunu kullanıldığında girilen isim ve e-posta adresi, iletişim kurma amacıyla tarafımızca işlenmektedir.

Çerezler ve İzleme

Kullanıcı ayarlarını kaydetmek ve kullanıcıları kayıtlı tutabilmek için çerezler (tanımlama bilgileri) kullanmaktayız. Çerezleri ayrıca kullanıcıları güvenlik amacıyla tanıyabilmek ve aynı kullanıcı aynı ankete birden fazla kere katılmasını önlemek için kullanmaktayız.
myiyo’ya belirli reklam ortaklarının bağlantısı üzerinden ulaşan bir kullanıcının nereden geldiğini kaydedebilmek için, bu bilgiyi de bir çerezde kaydederiz. Bu sayede, başarıyla sisteme kaydolan kullanıcılar için reklam ortağının ücretini ödeyebilmekteyiz.
Çerezleri bir ay boyunca kayıtlı tutmaktayız.
Özellikle pazarlama faaliyetleri kapsamında İnternet sitemizin etkinliğini ve erişim alanını artırmak amacıyla kullanıcı verilerini toplamak ve değerlendirmek için Google Analytics’i kullanmaktayız. Bununla ilgili detayları aşağıda bulabilirsiniz.

Kişisel verilerin başkalarına iletilmesi

Kullanıcılarımızın kişisel verilerinin başkalarına verilmesi, sadece yukarıda tanımlanan amaçlar için ve Genel Veri Koruma Tüzüğü’nde (GDPR) belirtildiği şekilde yasalara uygun olarak gerçekleşmektedir.
Web barındırma (web hosting) hizmetleri ve e-postaların gönderimi için kullandığımız hizmet sağlayıcılarına ve ödeme işlemleri için kullandığımız PayPal gibi ödeme sağlayıcılarına, verdikleri hizmeti yerine getirebilmeleri için e-posta adresinizi iletmek zorundayız. Bu hizmet sağlayıcılardan faydalanılması, myiyo’nun sunduğu hizmetleri verebilmesi için gereklidir. Kullanıcılarımızın verilerini korumak için sadece merkezi AB’de olan ya da ABD’de bulunan ve AB-ABD Gizlilik Kalkanı Programı’nı (EU-US Privacy-Shield Program) sunan hizmet sağlayıcıları kullanmaktayız.

Verilerin saklanma süresi

Kişisel veriler yukarıda tanımlanan amaçlar için gerekenden daha uzun süreliğine saklanmaz.

Kullanıcıların hakları

Tarafımızca işlenen kişisel bilgileriyle ilgili olarak kullanıcılar şu haklara sahiptir:

  • Hangi kişisel bilgilerin işleneceği ve bunların kimlerle paylaşılacağını öğrenme hakkı
  • Verilerin düzeltilmesini talep etme hakkı
  • Verilerin silinmesini talep etme hakkı
  • Veri işleme faaliyetlerinin kısıtlanmasını talep etme hakkı
  • Veri işleme faaliyetlerine itiraz etme hakkı
  • Veri taşınabilirliği hakkı
  • Sizden sorumlu veri gizliliği makamına şikâyet etme hakkı

Bu İnternet hizmetinin kullanımı ve buna bağlı olarak kişisel verilerin sağlanması isteğe bağlıdır.

Google Analytics ile ilgili ek bilgiler

Bu web sitesi, Google Inc şirketinin (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; “Google”) bir web analizi hizmeti olan Google Analytics’i kullanmaktadır. Kullanım, işletme şekli “Universal Analytics”i kapsamaktadır. Bu suretle bilgileri, oturumları, etkileşimleri birden fazla cihazla anonim bir kullanıcı adına atamak ve böylece bir kullanıcının etkinliklerini cihazlar arası analiz etmek mümkündür. Google Analytics bilgisayarınıza kaydedilen ve sizin aracılığınızla web sitesi kullanımının analizini mümkün kılan, “çerez” adı verilen metin dosyaları kullanmaktadır. Bu İnternet sitesini kullanımınız hakkında çerez sayesinde toplanan bilgiler, Google’ın ABD’deki bir sunucusuna aktarılır ve bu sunucuda saklanır. Bu web sitesinde IP anonimleştirme fonksiyonunun etkinleştirilmesi durumunda, Google’dan IP adresiniz Avrupa Birliği üye ülkeleri veya Avrupa Ekonomik Alanı sözleşmesine taraf diğer ülkeler tarafından önceden kısaltılmaktadır. Sadece istisnai durumlarda tam IP adresi Google’ın ABD’deki bir sunucusuna aktarılır ve orada kısaltılır. Google Analytics çerçevesinde tarayıcınızdan iletilen IP adresi, Google’ın diğer bilgileriyle birleştirilmez. Bu web sitesinin sahibi adına Google, İnternet sitemizin kullanımını değerlendirmek, web sitesindeki faaliyetler hakkında raporlar derlemek ve web sitesinin sahibine web sitesinin kullanımı ve İnternet kullanımına ilişkin hizmetler sağlamak amacıyla bu bilgileri kullanır.

Google Analytics’in kullanımı için yasal dayanak, Alman Telehizmet Yasası’nın (TMG) 15. maddesinin 3. Paragrafı ve Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün (GDPR) 6. maddesinin 1. paragrafının (f) bendidir. Tarafımızdan gönderilen ve çerezler, kullanıcı tanımlama bilgileri (örn. kullanıcı adları) veya reklam kimlikleriyle ilişkilendirilmiş bilgiler, 14 ay sonra otomatik olarak silinir. Saklanma süresini dolduran bilgilerin silinmesi, ayda bir defa otomatik olarak gerçekleşir. Kullanma koşullarıyla ve veri korumayla ilgili daha fazla bilgiyi veya adreslerinde bulabilirsiniz.

Çerezlerin kaydedilmesini tarayıcı yazılımınızın ilgili ayarları aracılığıyla engelleyebilirsiniz; ancak bu durumda bu web sayfasının tüm fonksiyonlarını bütün yönleriyle kullanamayabileceğinize dikkatinizi çekeriz. Ayrıca, Google’da çerezden toplanan ve web sitesini kullanımınızla ilişkili bilgilerin (IP adresi dâhil) bir arada toplanmasını ve bu bilgilerin Google tarafından işlenmesini tarayıcı eklentisini indirerek ve yükleyerek engelleyebilirsiniz. Devre dışı bırakma çerezleri (opt-out cookies) ileride bu web sitesini ziyaretinizde bilgilerinizin toplanmasını engeller. Universal Analytics aracılığıyla farklı cihazlardan kayıt yapılmasını engellemek için, devre dışı bırakma işlemini kullanılan tüm sistemlerde uygulamalısınız. Buraya tıkladığınızda devre dışı bırakma çerezi kullanılır: Google Analytics’i devre dışı bırak

Google reCAPTCHA hakkında bilgiler

Google reCAPTCHA servisini (Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043 USA) otomatik erişimleri kotrol ve önlemek için kullanıyoruz.

Bu servis ziyaret edenin IP adresini ve diğer tarayıcı bilgilerini kontrol eder. Bu yöntem ziyaret edenin bot olup olmadığını belirlemek için kullanılır. Bu hizmetin kullanımı için yasal dayanak Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Bizim ilgi alanımız hizmetimizin güvenirliğini ve istenmeyen spam veya hacker saldırılarına karşı savunmaya dayanmaktadır.

Giriş yap

E-posta
Şifre