Logowanie

Pomoc

Wykluczony z badania

Większość ankiet jest adresowana do konkretnej grupy docelowej i posiada ograniczoną liczbę osób biorących w nich udział z różnych kategorii, takich jak wiek lub region. Dlatego w pierwszej części takiego badania pojawiają się pytania, które mają na celu sprawdzenie czy możesz w niej brać udział. Ta część ankiety jest niekiedy bardzo długa.

Jeśli zostaniesz odrzucony bezpośrednio na początku ankiety, może być to powodem również tego, iż system ochronny próbuje wykluczyć wielokrotny udział w ankiecie tej samej osobie. Więcej na temat...

Logowanie

E-mail
Hasło