Logowanie

Pomoc

Jak przebiegają badania, tematy, czas trwania, wynagrodzenie

Nasze badania mają zróżnicowaną długość. Niektóre trwają kilka minut, inne nawet ponad pół godziny. Średnio trwają one 20 minut.

Prowadzimy szereg badań o zróżnicowanej tematyce. Nasze badania ankietowe dotyczą przede wszystkim różnych produktów i usług. Ponadto mogą odnosić się do takich tematów jak: rząd, polityka, czas wolny, sport, samochody, wakacje itd.

Wynagradzamy każdą pomyślnie zakończoną ankietę punktami, które możesz wymienić na pieniądze. Wysokość wynagrodzenia jest zależna od tematu i długości ankiety.

Jeśli zostaniesz zaproszony do ankiety, możesz przed jej wypełnieniem zobaczyć jak długo będzie trwała i jakie wynagrodzenie za nią jest przewidziane.

Jeśli po jej wypełnieniu zostaniesz ponownie przekierowany na naszą stronę, dostaniemy automatycznie tymczasowy status Twojej ankiety. Mimo to może trwać kilka tygodni aż dostaniemy od naszych klientów potwierdzenie, które pozwala nam przyznać nam Tobie punkty i dopisać je do Twojego konta.

Logowanie

E-mail
Hasło