Logowanie

Polityka prywatności

Stan na dzień: 29 maja 2018 r.

Podmiotem odpowiedzialnym za niniejszą ofertę online jest operator serwisu myiyo.com, tj. spółka mo’web GmbH, zarejestrowana pod adresem Mertensgasse 12, 40213 Düsseldorf, Niemcy, którą reprezentuje prezes p. Herbert Höckel (info@mo-web.net). W dalszej części dokumentu termin „myiyo“ oznaczać będzie operatora, czyli spółkę mo’web GmbH.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: datenschutzbeauftragter@mo-web.net

Poprzez dobrowolną rejestrację w myiyo wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez myiyo w niżej opisanym zakresie. O ile przetwarzanie danych nie jest niezbędne do realizacji umowy użytkowania albo w celach określonych ustawą, przetwarzamy Państwa dane wyłącznie za Państwa zgodą. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć wcześniej wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych, poprzez samodzielne wykasowanie swojego konta w ustawieniach albo poprzez prośbę skierowaną na adres contact.pl@myiyo.com.
Niezależnie od tego, czy są Państwo naszymi użytkownikami, czy też nie, w celach ochrony naszych uzasadnionych interesów (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przetwarzamy adresy IP i informacje z przeglądarek wszystkich osób odwiedzających tą stronę, aby z jednej strony zapobiegać nadużyciom, ale również ulepszać nasze usługi w oparciu o przeprowadzane analizy.

myiyo szanuje i chroni prawa swoich użytkowników w zakresie ich danych osobowych zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) przyjętym przez UE.

Dyrektywy branżowe - myiyo jest serwisem należącym do spółki mo’web GmbH, która została wpisana do rejestru członków Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Opinii Publicznej i Rynku (ESOMAR) jako przedsiębiorstwo. Pan Herbert Höckel, prezes i udziałowiec spółki mo’web, sam także jest członkiem ESOMAR. Stowarzyszenie to jest twórcą jasnych dyrektyw wyznaczających standardy etyczne dotyczące badań rynkowych ("Międzynarodowy Kodeks postępowania w badaniach rynkowych i społecznych" stworzony przez Międzynarodową Izbę Handlu – ICC oraz ESOMAR). Ponadto mo’web jest członkiem BVM (Niemieckiego Stowarzyszenia Branżowego Badaczy Rynkowych i Opinii Publicznej) oraz DGOF (Niemieckiego Stowarzyszenia do spraw Badań Internetowych) i również z tej przyczyny podlega surowym dyrektywom dotyczącym postępowania z danymi adresowymi w badaniach opinii społecznej i rynkowych.

Cel niniejszej oferty online i związany z nią proces przetwarzania danych:

myiyo gromadzi i przetwarza dane osobowe w celu przeprowadzania badań rynkowych i opinii publicznej. Użytkownicy, którzy chcieliby dobrowolnie wziąć udział w prowadzonych przez nas ankietach, mogą się zarejestrować na stronie myiyo.com i otrzymywać drogą mailową lub poprzez stronę internetową zaproszenia do tych ankiet. Poprzez udział w ankietach użytkownicy zbierają punkty, które mogą zostać im wypłacone w formie gratyfikacji pieniężnej.
Aby zapewnić swoim użytkownikom dodatkowe korzyści, myiyo dysponuje szeregiem funkcji zaczerpniętych z mediów społecznościowych, które mogą posłużyć do kontaktu z innymi użytkownikami.

Dane osobowe, które są przetwarzane:

Każdy użytkownik myiyo musi podczas rejestracji podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, płeć, datę urodzenia, kraj pochodzenia, jak również swoją sytuację zawodową. Oprócz tych obligatoryjnych danych każdy użytkownik na swoim profilu może odpowiedzieć na szereg dodatkowych, dobrowolnych pytań z naszego kwestionariusza. Może wówczas podać swój adres korespondencyjny oraz odpowiedzieć na szereg różnorodnych pytań dotyczących takich zagadnień jak wykształcenie, zawód, gospodarstwo domowe, podróże, konsumpcja towarów i usług, Internet, komputer, smartfon oraz transport. Te dodatkowe informacje pozwolą lepiej dobrać respondentów do konkretnych ankiet. Dane osobowe naszych użytkowników przetwarzane są wyłącznie w wyżej wymienionym celu.

W ramach regularnych ankiet gromadzone będą dalsze dane o użytkownikach. Udział w poszczególnych ankietach, jak również udzielanie informacji w ich ramach są dobrowolne. Tożsamość respondentów nie jest ujawniana naszym klientom.

Przetwarzamy informacje o adresach IP naszych użytkowników w celach zapewnienia bezpieczeństwa, oraz aby zapobiec sytuacji, w której jedna osoba wielokrotnie bierze udział w tej samej ankiecie, tworząc wiele kont użytkownika.

Dzięki optymalnemu wykorzystaniu funkcji zaczerpniętych z mediów społecznościowych, nasi użytkownicy mogą publikować własne posty i dodawać na stronie swoje zdjęcia. Dzięki ustawieniom prywatności użytkownicy mogą sami decydować o tym, jakie grupy osób mają dostęp do udostępnionych przez nich informacji.

W przypadku wypełniania przez użytkownika formularza kontaktowego, podana przez niego godność oraz adres e-mail zostaną przez nas wykorzystane w celach kontaktowych.

Pliki cookie i śledzenie

Wykorzystujemy pliki cookie, aby zapisywać informacje o ustawieniach użytkowników oraz utrzymać sesję logowania. Ponadto wykorzystujemy je do ponownego rozpoznania użytkowników w celu zapewnienia bezpieczeństwa, gdyż musimy mieć pewność, że dany użytkownik nie weźmie kilkukrotnie udziału w tej samej ankiecie.
Aby utrwalić dane o pochodzeniu użytkownika, który dotarł na stronę myiyo poprzez link zamieszczony na stronie naszego partnera reklamowego, zapisujemy je również w plikach cookie, aby po pomyślnej rejestracji móc wynagrodzić naszego partnera reklamowego.
Pliki cookie przechowujemy przez okres miesiąca.
Aby zapewnić naszej stronie efektywność i odpowiedni zasięg, zwłaszcza do celów marketingowych, korzystamy z usługi Google Analytics, aby gromadzić i przetwarzać dane osób odwiedzających naszą stronę. Szczegóły dostępne są w dalszej części.

Przekazywanie danych osobowych

Przekazywanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się wyłącznie w wyżej opisanych celach oraz wyłącznie w granicach dozwolonych przez prawo, jak ustalono w Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) przyjętym przez UE.
Korzystamy z pomocy zewnętrznych usługodawców świadczących usługi w zakresie webhostingu i korespondencji e-mailowej, jak również z pomocy pośredników w płatnościach jak PayPal, którym musimy podać adresy e-mail odbiorców, aby móc dokonać wypłaty. Korzystanie ze wsparcia tych usługodawców jest niezbędne dla funkcjonowania myiyo. Aby zapewnić bezpieczeństwo danych naszych użytkowników korzystamy z pomocy tylko tych usługodawców, którzy mają swoją siedzibę albo na terenie UE albo USA i gwarantują ochronę w ramach Tarczy Prywatności UE-USA.

Długość okresu przechowywania danych

Dane osobowe nie są przechowywane dłużej niż jest to wymagane do wyżej wymienionych celów.

Prawa użytkowników

Użytkownikom, odnośnie do ich przetwarzanych przez nas danych osobowych, przysługują niżej wymienione prawa:

  • Prawo do informacji na temat rodzaju ich danych osobowych, które są przez nas gromadzone i komu są przekazywane.
  • Prawo do sprostowania danych
  • Prawo do usunięcia danych
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania
  • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • Prawo do przenoszenia danych
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Korzystanie z tej oferty internetowej oraz związane z nim udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.

Dodatkowe informacje na temat usługi Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z usługi Google Analytics – narzędzia do analiz internetowych firmy Google Inc, (zarejestrowanej pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Korzystanie z usługi obejmuje tryb „Universal Analytics”. Umożliwia to analizę aktywności użytkownika – takich jak dane, sesje, interakcje – niezależnie od platformy czy urządzenia, z którego korzysta, poprzez nadanie każdemu użytkownikowi unikalnego identyfikatora. Google Analytics korzysta z plików cookie – plików tekstowych, które zapisywane są na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę sposobu korzystania przez niego ze strony internetowej. Zdobyte dzięki plikom cookie informacje o sposobie użytkowania tej strony są z reguły przekazywane na serwer firmy Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywacji szyfrowania adresu IP na tej stronie, adres IP użytkownika zostanie jednak przez firmę Google skrócony w obrębie Państw Członkowskich UE lub Państw sygnatariuszy Porozumienia o Utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Tylko w wyjątkowych wypadkach adres IP użytkownika przenoszony jest przez firmę Google na serwer w USA w całości i tam skracany. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi będącymi w posiadaniu firmy Google. Na zlecenie operatora tej strony internetowej firma Google korzysta z tych informacji, aby ocenić sposób korzystania użytkownika ze strony internetowej, tworząc raporty na temat jego aktywności sieciowej oraz by świadczyć operatorowi niniejszej strony inne usługi związane z korzystaniem z tej strony www oraz Internetu. Te cele stanowią podstawę naszego uzasadnionego zainteresowania kwestią przetwarzania danych osobowych. Podstawę prawną do zastosowania usługi Google Analytics stanowi § 15 ust. 3 niemieckiej Ustawy o Mediach Elektronicznych (Telemediengesetz, TMG) oraz Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przekazywane przez nas pliki cookie, identyfikatory użytkowników lub reklamowe ulegają automatycznemu usunięciu po upływie 14 miesięcy. Usunięcie danych, których maksymalny okres przechowywania się skończył, odbywa się automatycznie raz w miesiącu. Dokładniejsze informacje na temat warunków użytkowania i ochrony danych znajdą Państwo pod adresem https://www.google.com/analytics/terms/pl.html oraz https://policies.google.com/?hl=pl.

Dzięki odpowiednim ustawieniom w przeglądarce można udaremnić zapisywanie plików cookie; jednakże chcemy zwrócić uwagę na to, iż w takim wypadku nie będzie można wykorzystywać wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej w pełnym zakresie. Ponadto można zapobiec zapisowi oraz przetwarzaniu przez firmę Google danych użytkownika stworzonych przez pliki cookie i odnoszących się do jego sposobu użytkowania strony internetowej (wraz z adresem IP), poprzez ściągnięcie i instalację Dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics. Blokada zapisu plików cookie uniemożliwia przyszły zapis aktywności użytkownika podczas wizyty na tej stronie. Aby uniemożliwić zapis przez Universal Analytics danych z różnych urządzeń, należy zablokować pliki cookie na wszystkich wykorzystywanych systemach. Po kliknięciu tego odnośnika włączona zostanie blokada plików cookie: Dezaktywuj Google Analytics.

Dodatkowe informacje dotyczące Google reCAPTCHA

Korzystamy z usługi Google reCAPTCHA (z Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043 USA) w celu weryfikacji i zapobiegania interakcjom na naszej stronie internetowej poprzez automatyczny dostęp.

Usługa ta przetwarza wywołaną stronę internetową, adres IP oraz wiele innych informacji dotyczących przeglądarki w celu ustalenia, czy za połączeniem stoi prawdziwa osoba czy bot. Podstawą prawną korzystania z tej usługi jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo naszych usług oraz zapobieganie niepożądanemu, automatycznemu dostępowi w formie spamu lub ataków hakerów.

Logowanie

E-mail
Hasło