Logowanie

Zasady

Etyka i zasady postępowania

W interesie wszystkich członków korzystających z myiyo obowiązują określone zasady postępowania, które muszą być przestrzegane w celu zapewnienia bezpiecznej i uczciwej komunikacji w sieci myiyo.

Następujące zasady mają działanie wiążące dla użytkowników myiyo:

  • Użytkownicy obchodzą się ze sobą z szacunkiem i w uprzejmy sposób
  • Użytkownik osobiście odpowiada za treść i konsekwencje ich publikacji
  • Informacje podane w profilach i forach muszą być rzeczowe i zgodne z prawdą
  • Hasła muszą być utrzymywane w tajemnicy
  • Prywatne wiadomości są poufne i utrzymywane w dyskrecji
  • Wykorzystywanie stron internetowych myiyo w celach komercyjnych lub politycznych jest niedozwolone
  • Listy-łańcuszki, loterie, konkursy, gry hazardowe, gry-piramidy oraz podobne są również niedozwolone
  • Szczególnie zabronione są:
   • Rasistowskie, ksenofobiczne, pornograficzne oraz dyskryminujące treści i pliki
   • Pornografia, pedofilia, oferty prostytucji oraz treści artykułów i plików zawierających przemoc lub o przesadnym zabarwieniu seksualnym
   • Znieważenia, obraźliwe wypowiedzi, stalking i nadużycie zaufania
   • Naruszenie praw własności intelektualnej
   • Każde zachowanie, które może prowadzić do nadużywania informacji lub danych
   • Hakerstwo i podobne ataki techniczne na myiyo

W przypadku naruszenia powyższych zasad postępowania, myiyo podejmie natychmiast odpowiednie kroki aby zakończyć wszelkie kwestionowane działania a w razie potrzeby rozpocznie postępowanie karne.

Logowanie

E-mail
Hasło